Słabo

Macie zawyskowkie ceny złota względem jego wyceny rynkowej. Za dużą marżę.