Widok sztabki w 360°

Może by tak wprowadzić widok w 360°, aby dobrze z wizualizować obraz sztabki, a w przyszłości także monet.