Podsumowanie dotychczasowych kosztów

Brakuje mi podsumowania aktualnie wpłaconych środków. :-)